Moleculaire Waterstof

in natuurlijke waterbronnen

 

Sommige waterbronnen wateren kunnen van nature een zeer hoog gehalte aan mineralen bevatten door afzetting van algen en sporenelementen die vrijkomen van het water dat in contact staat met bepaalde soorten steen en andere stoffen.

H2 in Natuurlijke waterbronnen

De mensheid is sinds mens en heugenis op zoek naar de ‘Bron of Fontein van de jeugd’. Van de fontein werd gezegd dat hij de jeugd herstelde van iedereen die ervan dronk. De legende van de fontein werd bekrachtigt door ‘Miracle Waters’ uit verschillende delen van de wereld.

H2 in Natuurlijke waterbronnen vindt men in de plaatsen; Lourdes (Frankrijk), Nordenau (Duitsland), Tlactoe (Mexico) en Nadana (India) hebben wereldwijd miljoenen mensen aangetrokken. Veel mensen hebben gezondheidsvoordelen en soms zelf ‘wonderbaarlijke’ genezing ervaren door het water uit deze gebieden te drinken.

Lees meer...
Volgens de Molecular Hydrogen Foundation zou het bestaan van H2 in deze bronnen het gevolg kunnen zijn van waterreacties met aardalkalimetalen (bijvoorbeeld magnesium) of van moleculaire waterstofgasproducerende bacteriën en algen.

De kracht van geloof of is er meer?

Onderzoek naar het Water

Natuurlijk heeft inmiddels ook de wetenschap monsters uit deze ‘Natuurlijke Waterbronnen’ geanalyseerd om erachter te komen waarom het voor sommige mensen heilzaam was en zulke goede resultaten gaf. Onderzoekers ontdekten dat deze “Miracle Waters” veel verschillende soorten mineraalsporen bezaten. Ze vonden echter ook een molecuul die uniek was in deze wateren. Dat molecuul was de Moleculaire Waterstof (H2). H2 is een molecuul dat doorsnee genomen niet vaak in de natuur voorkomt, maar toevallig werd het wel in deze ‘Wonder wateren’ gevonden.

De onderzoekers maten het moleculaire waterstofgehalte in deze wateren en vonden moleculaire waterstofconcentraties van maximaal 0,08 delen per miljoen (PPM).

Lees meer...
Men heeft lang gedacht dat moleculaire waterstof als een inert gas niet veel effect op het menselijk lichaam zou hebben. De medische gemeenschap wist dat bacteriën in de darm moleculaire waterstof produceren, maar wist niet dat dit een positief effect op de menselijke gezondheid zou kunnen hebben. De ontdekking met betrekking tot het ‘wonderwater’ heeft geholpen bij het opstarten van een golf van nieuw onderzoek naar moleculaire waterstof in relatie tot de gezondheid.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal onderzoeken naar moleculair waterstofonderzoek exponentieel gegroeid, met in totaal meer dan 350 menselijke studies. Door te observeren hoe moleculair waterstof zich in cellen gedraagt, beginnen we de verscheidenheid aan manieren te begrijpen waarop we kunnen profiteren van moleculaire waterstof.

H2 in de grond van de Aarde

De aarde als bron en opslag voor Waterstof – Recente wetenschappelijke studies geven aan dat er waterstofgas uit de aarde sijpelt op plaatsen waar niemand dat ooit eerder had verwacht. Er zijn nu duizenden nieuwe locaties geïdentificeerd in het Europese deel van Rusland, waar natuurlijk waterstofgas kan worden gevonden dat uit ondiepe depressies sijpelt.

In wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd in Natural Resources Research, hebben wetenschappers veel van deze subcirculaire, ondiepe oppervlaktedepressies die waterstofgas sijpelen onderzocht, variërend in grootte van honderd meter tot enkele kilometers in diameter, die zijn geïdentificeerd in een regio die zich uitstrekt van Moskou tot Kazachstan. Met behulp van draagbare gasdetectoren vonden onderzoekers dat de concentratie van moleculair waterstofgas in de bodem van deze structuren zeer hoog was, tot 1,25% op 1,2 m diepte. De resultaten die door de auteurs werden verkregen, werden bevestigd door gaschromatografie-analyse van de monsters.

Lees meer...
Onderzoekers schatten dat sommige van deze plaatsen wel een waterstofgasstroom van 27.000 m3 per dag kunnen loslaten. De mogelijke bronnen voor dit gas worden nog onderzocht. Aan de hand van geobserveerde feiten wordt voor als nog  aangenomen dat het waterstofgas zich vanuit grote diepten omhoog werkt waarbij dit hoogstwaarschijnlijk gaat om de ontgassing van het oerwaterstof van de aarde.

Waterstof is een zeer reactief gas en kan niet onveranderd voor langere tijd binnen de voorwaarden van de aardkorst te blijven. Het werd eerder waargenomen in zeer bijzondere plaatsen, zoals riftzone of ophiolitic riemen. Ontdekking van dit gas in het hart van de continenten waar niemand Verwacht het, suggereert dat dit een nieuw erkend natuurverschijnsel is.

Dit kan ons begrip van een aantal natuurlijke processen te veranderen, als de gedaante van bodemdaling structuren. We hebben getest op de aanwezigheid van waterstof in een plotseling gevormde cirkelvormige structuur in de buurt van de stad Eleksrostal’. Deze structuur verscheen voor het eerst in 2004. Echter, in 2002 was het niet zichtbaar op foto’s genomen door satellieten. auteurs suggereren dat de vorming ervan kan worden gerelateerd aan de werking van waterstofgas emissies vanuit de aardkorst. Studies door andere onderzoeksgroepen hebben aangegeven dat moleculaire waterstof uitstoot zelfs van invloed kunnen zijn van de aarde ozonlaag.

Volgens de onderzoekers zijn er tienduizenden soortgelijke structuren over de hele wereld verspreid, en we geloven dat we te maken hebben met een nieuwe “belangrijke en voorheen onbekende” bron van aardgas.

Waterstof is de meest energie-rijke gas en momenteel beschouwd als een goede kandidaat om fossiele brandstoffen te vervangen. Grote autofabrikanten zijn zelfs nu het ontwikkelen van nieuwe waterstof-brandstofcel auto’s, bij sommige modellen al in de handel verkrijgbaar. Het grote probleem blijft de bron van waterstof, dat Is in eerste instantie meestal door aardgas opnieuw te formatteren, door critici beschouwd als niet “schoon” noch energiezuinig.De ontdekking van een substantiële bron van natuurlijk waterstofgas van binnenuit de aarde kan een kosteneffectieve impuls voor de waterstofeconomie opleveren.

Opgemerkt dient te worden, dat beschreven waterstof structuren zijn ook detecteerbaar in Oekraïne, wat maakt waterstoftechnologie promicing. Sommige onderzoek is aan de gang in het Instituut voor Geologie NAS van Oekraïne en in het Wetenschappelijk en Engineering Center van Radio-gydro-geo-ekological Veldonderzoek Van de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne. Het potentieel van deze waterstofgassecties als bron van schone primaire energie zal het onderwerp zijn van toekomstige studies.